Ochrana osobných údajov

Pri ochrane súkromia sa riadime podľa Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a v zmysle európskych nariadení GDPR.

Použitie osobných údajov

Vaše osobné údaje používame najmä na vybavenie a uskutočnenie vami zadaných objednávok a zvolených služieb. Vaše údaje nepredávame, ani ich bez vášho súhlasu nezverejňujeme. V prípade osobitných akcií (mimoriadne akcie, projekty, súťaže a pod.) je možné požiadať o neuvádzanie pravého mena a priezviska verejne, lež vami zvoleného používateľského mena/prezývky/názvu, ak takáto možnosť nebola ponúknutá pri Vašom zapojení sa do danej akcie. Zapojením sa do hocijakej akcie, súťaže, aktivity organizovanej zo strany Feyars, súhlasíte však s podmienkami jej účasti.

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám v žiadnej forme mimo povinností ktoré nám vyplývajú zo zákona a mimo nevyhnutného sprístupnenia niektorých údajov na plnenie vašich objednávok a iných vami zvolených služieb (napr. odber noviniek, členské rozhranie s Feyars galériou, analytické a marketingové cookies a pod.), ak sa jedná o povereného sprostredkovateľa, ktorým môže byť poskytovateľ technického riešenia pre niektoré služby alebo ktorý pre Prevádzkovateľa sám zabezpečuje správu niektorých služieb, newsletterových a iných kampaní alebo správu jeho webových stránok a CRM systémov.

Odber noviniek (Newsletter)

Súhlas so spracovaním adresy Vašej elektronickej pošty je právnym základom pre spracovanie údajov a je udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zaradenie do databázy Prevádzkovateľa a zasielanie informácií najmä o novinkách Prevádzkovateľa (newsletter), čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania Vášho záujmu o zasielanie newsletteru, teda po dobu trvania účelu spracúvania, pričom svoj súhlas so spracovaním týchto údajov môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi písomne, prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade akýkoľvek pochybností kontaktujte Feyars. V prípade chyby, bezodkladne kontaktujte Feyars s popisom problému.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak máte za to, že Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore so zákonom.

Prevádzkovateľ

Stránku www.feyars.com s internetovým obchodom prevádzkujú a spravujú zakladateľka Feyars a spolupracovníci. Kontaktovať nás môžete na sociálnych sieťach na našich stránkach a profiloch (Facebook, Instagram) a prostredníctvom elektronickej pošty: ars@feyars.com

Obchodné údaje:
Andrea Speváková Fejzovic – Ada S. Fey
IČO: 51 092 557
DIČ: 3120198092
IČ DPH: -(nie som platcom DPH)

Korenšpondenčná adresa:

Rozvodná 2960/7
831 01 Bratislava
Slovenská republika

Bankové spojenie:
MBank
Andrea Speváková
SK30 8360 5207 0042 0630 0744
BIC(SWIFT): BREXSKBX

V prípade akýkoľvek zmien obchodných, bankových a kontaktných údajov, tieto budú bezodkladne aktualizované.