Dátum: 01.09.2022

Autor: Feyars

Aká je Rea Fey?

Na bojisku ružových okuliarov a všedného sveta, Rea Fey zbiera rozsypané korále snov a navlieka ich na vlastné náhrdelníkové nite slov

Nenapraviteľná romantička, ktorá vo Feyars udržiava akýsi zlatý stred. Je zasnenou poetkou, bojí sa však patetiky. To neznamená, že ňou úplne pohŕda. Vidí krásno a emóciu aj v tých najprostejších školských rýmovačkách. Spojenie romantickej duše a reality vyjadruje cez svojráznu iróniu, ktorú vtkáva do veršov. Takto v nich často buduje zvrat, bod spojenia dvoch svetov. Tento neraz vyvolá úškrnok, mnohokrát totiž skrýva v sebe svojský humor. V súboji ružových okuliarov a všedného sveta vznikajú podivné strapce, či konce citových vrkočov a Rea Fey sa opakovane pýta, čo je zač tento svet a aký zmysel má. Pozerá sa naň cez prizmu vzťahov, očakávaní, rozčarovania, náhod a zámerov, aj otázok vlastného bytia. Je tam šero smútku, štipka nihilizmu, ale aj zrnko nádeje a nitky toho slobodného, veselého, dobrého „ducha“.