Cenník služieb

Alfa čítanie: (cenník služieb + je platný výlučne s objednaním alfa čítania)

Počet normostrán

Alfa čítanie

+Online diskusia

+Zmienka

(soc. siete, forma príspevku)

+KR3

(do 60s)

+Pridanie titulkov do KR3 v jazyku videa

+Pridanie titulkov do KR3 v cudzom jazyku

(cena pre jeden cudzí jazyk)

+Využitie komunikačných kanálov Feyars

(Zmienka, KR3)

Do 50 NS

15,00 eur

+30,00

+5,00

+20,00

+3,00

+15,00

+5,00

51-100 NS

20,00 eur

+30,00

+5,00

+20,00

+3,00

+15,00

+5,00

101-300 NS

30,00 eur

+40,00

+10,00

+20,00

+3,00

+15,00

+5,00

301-500 NS

50,00 eur

+50,00

+15,00

+20,00

+3,00

+15,00

+5,00

501-1000 NS

100,00 eur

+70,00

+20,00

+30,00

+3,00

+15,00

+5,00

1001-2000 NS

200,00 eur

+100,00

+30,00

+30,00

+3,00

+15,00

+5,00

Nad 2000 NS

300,00 eur

+150,00

+40,00

+30,00

+3,00

+15,00

+5,00

Beta čítanie: (cenník služieb + je platný výlučne s objednaním beta čítania)

Počet normostrán

Beta čítanie

+Online diskusia

+Zmienka (soc. siete, forma príspevku)

+KR3

(do 60s)

+Pridanie titulkov do KR3 v jazyku videa

+Pridanie titulkov do KR3 v cudzom jazyku

(cena pre jeden cudzí jazyk)

+Využitie komunikačných kanálov Feyars

(Zmienka, KR3)

Do 50 NS

15,00 eur

+30,00

+5,00

+20,00

+3,00

+15,00

+5,00

51-100 NS

20,00 eur

+30,00

+5,00

+20,00

+3,00

+15,00

+5,00

101-300 NS

30,00 eur

+40,00

+10,00

+20,00

+3,00

+15,00

+5,00

301-500 NS

50,00 eur

+50,00

+15,00

+20,00

+3,00

+15,00

+5,00

501-1000 NS

100,00 eur

+70,00

+20,00

+30,00

+3,00

+15,00

+5,00

1001-2000 NS

200,00 eur

+100,00

+30,00

+30,00

+3,00

+15,00

+5,00

Nad 2000 NS

300,00 eur

+150,00

+40,00

+30,00

+3,00

+15,00

+5,00

Recenzia: (cenník služieb + je platný výlučne s objednaním recenzie)

Počet NS

Recenzia

+KR3

(do 60s)

+Pridanie titulkov do KR3 v jazyku videa

+Pridanie titulkov do KR3 v cudzom jazyku

(cena pre jeden cudzí jazyk)

+Introkec

(do 30 min.)

+Výňatok z Introkecu

(do 60s)

+Využitie komunikačných kanálov Feyars

(Recenzia, KR3, Introkec, výňatok z Introkecu)

+Pridanie titulkov do Introkecu v jazyku videa

(možné iba v prípade využitia Feyars komunikačných kanálov)

+Pridanie titulkov do Introkecu v cudzom jazyku

(cena pre jeden cudzí jazyk, možné iba v prípade využitia Feyars komunikačných kanálov)

+Transkript Introkecu

(text)

Do 50 NS

20,00 eur

+20,00

+3,00

+15,00

+50,00

+10

+5,00

+10,00

+50,00

+20,00

51-100 NS

30,00 eur

+20,00

+3,00

+15,00

+50,00

+10

+5,00

+10,00

+50,00

+20,00

101-300 NS

50,00 eur

+20,00

+3,00

+15,00

+50,00

+10

+5,00

+10,00

+50,00

+20,00

301-500 NS

70,00 eur

+20,00

+3,00

+15,00

+50,00

+10

+5,00

+10,00

+50,00

+20,00

501-1000 NS

100,00 eur

+30,00

+3,00

+15,00

+60,00

+10

+5,00

+10,00

+50,00

+20,00

1001-2000 NS

200,00 eur

+30,00

+3,00

+15,00

+60,00

+10

+5,00

+10,00

+50,00

+20,00

Nad 2000 NS

300,00 eur

+30,00

+3,00

+15,00

+70,00

+10

+5,00

+10,00

+50,00

+20,00

Úsudok: (cenník služieb + je platný výlučne s objednaním úsudku)

Počet NS

Úsudok

+Zmienka (soc. siete, forma príspevku)

+KR3

(do 60s)

+Pridanie titulkov do KR3 v jazyku videa

+Pridanie titulkov do KR3 v cudzom jazyku

(cena pre jeden cudzí jazyk)

+Introkec

(do 30 min.)

+Výňatok z Introkecu

(do 60s)

+Využitie Feyars komunikačných kanálov

(úsudok, zmienka, KR3, Introkec, výňatok z Intrkecu)

+Pridanie titulkov do Introkecu v jazyku videa

(možné iba v prípade využitia Feyars komunikačných kanálov)

+Pridanie titulkov do Introkecu v cudzom jazyku

(cena pre jeden cudzí jazyk; možné iba v prípade využitia Feyars komunikačných kanálov)

+Transkript Introkecu

(text)

Do 50 NS

50,00 eur

+5,00

+20,00

+3,00

+15,00

+50,00

+10

+5,00

+10,00

+50,00

+20,00

51-100 NS

70,00 eur

+5,00

+20,00

+3,00

+15,00

+50,00

+10

+5,00

+10,00

+50,00

+20,00

101-300 NS

100,00 eur

+10,00

+20,00

+3,00

+15,00

+50,00

+10

+5,00

+10,00

+50,00

+20,00

301-500 NS

150,00 eur

+15,00

+20,00

+3,00

+15,00

+50,00

+10

+5,00

+10,00

+50,00

+20,00

501-1000 NS

200,00 eur

+20,00

+30,00

+3,00

+15,00

+60,00

+10

+5,00

+10,00

+50,00

+20,00

1001-2000 NS

300,00 eur

+30,00

+30,00

+3,00

+15,00

+60,00

+10

+5,00

+10,00

+50,00

+20,00

Nad 2000 NS

500,00 eur

+40,00

+30,00

+3,00

+15,00

+70,00

+10

+5,00

+10,00

+50,00

+20,00

Rozhovor Introkec,KR3 (cenník služieb + je platný výlučne s objednaním KR3 resp. Introkec)

KR3

(do 60s)

+Pridanie titulkov do KR3 v jazyku videa

+Pridanie titulkov do KR3 v cudzom jazyku

(cena pre jeden cudzí jazyk)

+Využitie Feyars komunikačných kanálov

(KR3, Introkec, Výňatok z Introkecu)

Introkec

(do 30 min.)

+Výňatok z Introkecu

(do 60s)

+Využitie Feyars komunikačných kanálov

(KR3, Introkec, Výňatok z Introkecu)

+Pridanie titulkov do Introkecu v jazyku videa

(možné iba v prípade využitia Feyars komunikačných kanálov)

+Pridanie titulkov do Introkecu v cudzom jazyku

(cena pre jeden cudzí jazyk; možné iba v prípade využitia Feyars komunikačných kanálov)

+Transkript Introkecu

(text)

30,00 eur

+5,00

+20,00

+5,00

100,00 eur

+10,00

+5,00

+20,00

+50,00

+20,00

Návrat hore