Dátum: 12.10.2022

Autor: Feyars

Feyars – Čo to je?

Viacznačná multilingválna zlúčenina je slovným zhmotnením sveta a ciest tria Feyových, ktorá odráža ich celkovú činnosť

Feyars je meno, ktoré zastrešuje všetky naše aktivity. Je to viacznačná multilingválna zlúčenina. Názov je odvodený od reálneho priezviska (Fey), zároveň fey (angl.), s významom bláznivý, podivný, až nepozemský, fantastický. Trio Feyových dám dalo ARS z prvých písmen ich mien, súčasne ide o podstatu nášho pôsobenia – ars, čiže umenie (lat.), v tom najširšom slova zmysle.
Tvorivosť je zmyslom nášho bytia. Prevahu majú literatúra a vzdelávanie, pootvorili sme však aj iné dvere. Sme presvedčené, že kreativite a snom sa medze nekladú.
Ada, Rea a Sina Fey sú v podstate pseudonymy s vlastnou symbolikou, zároveň svojské edície. Ada Fey sa venuje predovšetkým svetu detí, Rea básni, kým Sina sa zameriava na prózu pre dospelých. Okrem literatúry, je tu aj iná tvorba a aktivity. Niektoré počiny presahujú rámce pomyselných edícií a tým pádom, spolu s nimi, zostávajú zastrešené menom, značkou Feyars, ktorá zámerne bola tvorená tak, aby zachytila celkovú činnosť. V podstate je slovným zhmotnením autorkinej osobnosti, aj spoluprác, ktoré sú do nej vtkané.
Súčasne ide o projekt, ktorého tvorkyňou a budovateľkou je Andrea Speváková Fejzović. Speváková Fejzović vyštudovala učiteľstvo, načrela do sveta žurnalistiky, prekladateľstva, herectva, dramatizácie, výtvarníctva, či textárstva. Pracovala v rozhlase, televízii, pôsobila v tlačených a elektronických médiách, neskoršie aj v oblasti marketingu a manažmentu. Podieľala sa na mnohých projektoch v oblasti vzdelávania a kultúry (Pod korunami stromov, Krása rozličnosti, Amesova izba…). Literárne prvotiny mala uverejnené v Haiku písme a Rozletoch (Vzlet), ďalšiu tvorbu prevažne v časopisoch Zornička a Nový Život. Inšpiruje ju najmä detský svet, ale aj vzťahy a ľudská psychika. Je nositeľkou ceny za causerie Spotrebný košík (ASN, 2010), výročnej ceny Rozletov (Atak vášne, 2009), viacnásobnou nositeľkou cien literárnych súbehov (Pruhy, 17, Celkom obyčajný život…). V súčasnosti sa venuje projektu Feyars a ďalšej tvorbe.

Návrat hore