Feyars galéria

Feyars galéria je galériou autorských digitálnych obsahov Feyars. Vo Feyars galérii nájdete autorské amatérske fotografie a iné digitálne obsahy, ktoré môžete použiť takmer na čokoľvek. Galériu priebežne dopĺňame. Obsahy sú rôznych formátov, kvality a spracovania. Sú vhodné najmä pre použitie v digitálnom svete, niektoré však aj do rôznych tlačovín. Zakúpením prístupu do Feyars galérie, jej obsah môžete použiť bez nutnosti uvedenia zdroja, za podmienok uvedených nižšie:

Podmienky použitia obsahov Feyars galérie

Podmienky použitia vyplývajú z Licenčnej zmluvy, ku ktorej pristúpite ako používateľ/-ka Feyars galérie. Bez súhlasu s Licenčnou zmluvou, ktorá upravuje podmienky použitia Feyars galérie, prístup do tejto galérie nebude umožnený.

Licenčná zmluva

Táto Licenčná zmluva upravuje použitie akýchkoľvek obsahov Feyars galérie používateľmi tejto galérie.
• Používateľ Feyars galérie je každá svojprávna osoba (alebo jej zákonný zástupca), ktorá si zakúpila prístup do Feyars galérie.
• Počas prístupu do Feyars galérie používateľ môže prevziať a použiť každú fotografiu/digitálny obsah v galérii.
• Každú jednu fotografiu/digitálny obsah používateľ môže použiť nespočetnekrát a bez nutnosti uvedenia zdroja.
• Použitie už prevzatých fotografií/digitálnych obsahov z Feyars galérie nie je časovo obmedzené, používateľ ich môže využiť aj po vypršaní zakúpeného prístupu do tejto galérie.
• Fotografie/digitálne obsahy z Feyars galérie používateľ môže použiť na čokoľvek, kdekoľvek, a kedykoľvek, vyjmúc nelegálne aktivity/tvorbu, aktivity/tvorbu ohrozujúcu život, podporujúcu nenávisť, neznášanlivosť, aktivity/tvorbu ktorá hanobí, uráža osoby, komunity, etniká a pod.
• Rozpoznateľné osoby, ktoré sa zjavujú na fotografiách a v iných digitálnych obsahoch Feyars galérie nesmú byť zobrazené urážlivým, hanlivým, pornografickým, obscénnym spôsobom, ani spôsobom, ktorý sugeruje, že podporujú používateľov/používateľkin produkt, značku, kampaň, firmu a podobne, pokiaľ na to používateľ nemá od nich preukázateľný súhlas.
• Za spôsob použitia obsahov Feyars galérie a prípadné vzniknuté škody/ujmy zodpovedá výlučne používateľ tejto galérie.
• Prevádzkovateľ Feyars galérie môže kedykoľvek zmeniť podmienky prístupu do Feyars galérie a meniť jej obsahy.

Cenník prístupu do Feyars galérie:

1 mesiac: 5,00 eur
3 mesiace: 12,00 eur
6 mesiacov: 18,00 eur
12 mesiacov: 30,00 eur

Prevádzkovateľ Feyars galérie

 Feyars galériu a stránku www.feyars.com s internetovým obchodom prevádzkujú a spravujú zakladateľka Feyars a spolupracovníci.
Kontaktovať nás môžete na sociálnych sieťach na našich stránkach a profiloch (Facebook, Instagram) a prostredníctvom elektronickej pošty: ars@feyars.com

Obchodné údaje:

Andrea Speváková Fejzovic – Ada S. Fey
IČO: 51 092 557
DIČ: 3120198092
IČ DPH: –
(nie som platcom DPH)

Korenšpondenčná adresa:

Rozvodná 2960/7
831 01 Bratislava
Slovenská republika
 
Bankové spojenie:

MBank
Andrea Speváková
SK30 8360 5207 0042 0630 0744
BIC(SWIFT): BREXSKBX
 
Pri bankovom prevode kupujúci je povinný uviesť ako variabilný symbol číslo objednávky. Do políčka „Správa pre prijímateľa“/“Účel platby“ treba uviesť Feyars a ľubovoľne prípadnú poznámku.
 
V prípade akýkoľvek zmien obchodných, bankových a kontaktných údajov, tieto budú bezodkladne aktualizované. 

Návrat hore