Podmienky použitia galérie Feyars

Počas prístupu do Feyars galérie môžete použiť každú fotografiu/digitálny obsah v galérii, nespočetnekrát, časovo neobmedzene. Fotografie/digitálne obsahy z Feyars galérie môžete použiť na čokoľvek, kdekoľvek, a kedykoľvek, vyjmúc nelegálne aktivity/tvorbu, aktivity/tvorbu podporujúcu nenávisť, neznášanlivosť, či hanobenie osoby, komunity, etnika a pod. Rozpoznateľné osoby nesmú byť zobrazené urážlivým spôsobom, ani sugerované, že podporujú váš produkt, vašu značku, kampaň, firmu a pod. Za spôsob použitia obsahov Feyars galérie a prípadné vzniknuté škody/ujmy zodpovedá výlučne ich používateľ.

Návrat hore