Dátum: 01.09.2022

Autor: Feyars

Tajomstvo Feyových

Niektoré počiny presahujú rámce pomyselných edícií a tým pádom, spolu s nimi, zostávajú zastrešené menom, značkou Feyars, ktorá zámerne bola tvorená tak, aby zachytila celkovú činnosť. V podstate je slovným zhmotnením osobnosti zakladateľky, aj spoluprác, ktoré sú do nej vtkané

Snívate? My áno. A vybrali sme sa cestou svojich snov.
Žiadne hrdinstvo, lež odhodlanosť a rozhodnutie vytrvať. Dúfame, časom pribudne aj štipka múdrosti.

Sme tri a sme jedna.
Sme ars a sme Ada, Rea, Sina.
Sme Fey(ové) a sme fey.

Tvorivosť je zmyslom nášho bytia. Prevahu majú literatúra a vzdelávanie, pootvorili sme však aj iné dvere. Snom a kreativite sa predsa medze nekladú, či?
Feyars je meno, ktoré zastrešuje všetky naše aktivity. Je to viacznačná multilingválna zlúčenina. Názov je odvodený od reálneho priezviska (Fey), zároveň fey (angl.), s významom bláznivý, podivný, až nepozemský, fantastický. Trio Feyových dám dalo ARS z prvých písmen ich mien, súčasne ide o podstatu nášho pôsobenia – ars, čiže umenie (lat.), v tom najširšom slova zmysle.
Ada, Rea a Sina Fey sú v podstate pseudonymy s vlastnou symbolikou, zároveň svojské edície. Ada Fey sa venuje predovšetkým svetu detí, Rea básni, kým Sina  sa zameriava na prózu pre dospelých. Okrem literatúry, je tu aj iná tvorba a aktivity. Niektoré počiny presahujú rámce pomyselných edícií a tým pádom, spolu s nimi, zostávajú zastrešené menom, značkou Feyars, ktorá zámerne bola tvorená tak, aby zachytila celkovú činnosť. V podstate je slovným zhmotnením autorkinej osobnosti, aj spoluprác, ktoré sú do nej vtkané.
Súčasne ide o projekt, ktorého tvorkyňou a budovateľkou je Andrea Speváková Fejzović. Speváková Fejzović vyštudovala učiteľstvo, načrela do sveta žurnalistiky, prekladateľstva, herectva, dramatizácie, výtvarníctva, či textárstva. Pracovala v rozhlase, televízii, pôsobila v tlačených a elektronických médiách, neskoršie aj v oblasti marketingu a manažmentu. Podieľala sa na mnohých projektoch v oblasti vzdelávania a kultúry (Pod korunami stromov, Krása rozličnosti, Amesova izba…). Literárne prvotiny mala uverejnené v Haiku písme a Rozletoch (Vzlet), ďalšiu tvorbu prevažne v časopisoch Zornička a Nový Život. Inšpiruje ju najmä detský svet, ale aj vzťahy a ľudská psychika.  Je nositeľkou ceny za causerie Spotrebný košík (ASN, 2010), výročnej ceny Rozletov (Atak vášne, 2009), viacnásobnou nositeľkou cien literárnych súťaží (Pruhy, 17, Celkom obyčajný život…). Je autorkou knižného diela Azitun (2022). V súčasnosti sa venuje projektu Feyars a ďalšej tvorbe.